Welkom op de site van TooConnect

Wij ontwikkelen bedrijfsapplicaties die het verschil maken.

Ons uitgangspunt is dat de aplicaties van de gebruikers zijn. Het is hun systeem, zij moeten er mee werken.

We hebben meerdere standaard applicaties die we aanpassen aan de wensen van de organisatie en de gebruikers

Elk systeem heeft een centraal hart waar verschillende functies en toepassingen om heen zijn gekoppeld (bladen).
Vandaar de product naam Flower.

De producten zijn:

FlowerCRM: relatiebeheer

FlowerCRM: ordersysteem

FlowerSFDC: productie-registratie

Producten: FlowerCRM

FlowerCRM is ons relatiebeheer systeem, waarbij de klant centraal staat.

Naast de basis gegevens die relevant zijn voor een klant worden contactpersonen en adressen appart bewaard.
Hierdoor kunnen deze gegevens gekoppeld worden voor routeplanning en als contactenlijst in een mobiel.

Aan FlowerCRM zijn meerdere functies gekoppeld zoals telefoon notities en bezoekrapportages. Hieraan is weer een routeregstratie gekoppeld.

Producten: FlowerERP

Binnen FlowerERP wordt alles van offerte tot en met facturatie geregeld.
Wat FlowerERP anders maakt is dat niet de orders centraal staan maar de producten. Op de eerste plaats het product en hoe deze gemaakt moet worden.
Een orders is hierbij niets anders meer dat een product dat op een bepaald moment ergens geleverd moet worden tegen een bepaald prijs.

Op deze wijze kunnen complexe producten teruggebracht worden naar eenvoudige onderdelen en kan er gewerkt worden met standaarden.
Een ander groot voordeel is dat wijzigingen in het productie-proces door bijvoorbeeld wijzigen in de markt of nieuwe technische mogelijkheden, simpel kunnen worden toegepast.

Producten: FlowerSFDC

SFDC staat voor ShopFloor Data Collection, oftewel het registratie van de productie gegevens.
Belangrijk hierbij is de betrouwbaarheid van de gegevens. Een hoge betrouwbaarheid weten we te realiseren door een aantal zaken.

  • Zoveel mogelijk automatisch registreren.
    Indien mogelijk koppelen we het FlowerSFDC systeem rechtstreeks aan een productie machine.
  • Gebruikersvriendelijke toepassingen
    Uiteindelijk is het systeem van de gebruikers, zij moeten er mee werken en weten wat het makkelijkste is.
  • Dubbele registratie.
    Zowel de productie als de product gegevens worden appart geregistreerd. Hierdoor is een check en balance mogelijk. Wanneer er verschillen zijn, wordt de geconstateerd en kan er gehandeld worden.

Uiteindelijk levert die belangrijke stuur-gegevens voor de organisatie.

'meten is weten, weten is voorspellen, voorspellen is beheersen'

Producten: Overige diensten

Onze kennis met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van applicaties stellen we ook beschikbaar aan derden.

Contactgegevens

TooConnect
Regimentslaan 21
9471 MD Zuidlaren

06 -52310428